top of page

ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೊಂದು ಇಣುಕು

Updated: Jan 31, 2023

ಹೋಮಿಯೋಪತಿ 18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಹ್ಯಾನೆಮನ್ ರವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. Dr.Hahnemann ಅವರು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಕೋನಾ ತೊಗಟೆಯ ಕಚ್ಚಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಓದಿದರು. ಈ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಕುತೂಹಲಗೊಂಡ ಡಾ. ಹ್ಯಾನೆಮನ್ ಸಿಂಕೋನಾ ತೊಗಟೆಯ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಸಿಂಕೋನ ತೊಗಟೆಯ ರಸವನ್ನು ಅರೆದು ಸೇವಿಸಿದರು . ಮರುದಿನ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅವರು ಪಠ್ಯಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.


ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ರೋಗದ ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಂದರೆ, ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ರೋಗಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದೇ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.


ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ, ಡಾ.ಹಾನೆಮನ್ ಅವರು "ಸಿಮಿಲಿಯಾ ಸಿಮಿಲಿಬಸ್ ಕ್ಯುರೆಂಟರ್" ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಔಷಧವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾಟರೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪಾತದಂತಹ ನೋವಿನ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದವೋ, ಡಾ.ಹಾನೆಮನ್ ಅವರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಂಬ ಕ್ಷಿಪ್ರ, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಡಾ.ಹಾನೆಮನ್ ರವರು, ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಣದ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು.


ಅವರು "organon of medicine " ಎಂಬ ವಿವರವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರು, ಅದನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ರೋಗವು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ರೋಗವನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು , ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನರಿವು, ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಹ್ಯಾನೆಮನ್ ಅವರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಔಷಧಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ(potentisation ) ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಔಷಧೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಣ-ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು,ಕಚ್ಚಾ ಪಧಾರ್ಥದ ಗುಣಸ್ವಾಭಾವಗಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ .


"Organon of medicine" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಡಾ.ಹಾನೆಮನ್ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತರಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು.


ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರು ಡಾ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಹ್ಯಾನೆಮನ್ ಅವರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿತರು ಅಥವಾ "Organon of medicine" ನಿಂದ ಅದರ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ.

ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯು ವರ್ಷಗಳು, ದಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ, ದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಅದರ ಛಾಪು ಹರಡಿತು, ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.


Dr.Samuel Hahnemann ಹಾಕಿದ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ, ಅಲೋಪಥಿಯ ಔಷಧದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಲು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಹ್ಯಾನೆಮನ್ ರೂಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರೂ, ಕೆಲವು ಸಾಧಕರು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಲಿತ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲದ ರೂಪವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು, ಅದು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು. ತಪ್ಪು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಈ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ; ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಪ್ಲಸೀಬೊ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ವಿಚಲಿತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು.. ನಿಜವಾದ ಹಾನೆಮನ್ನಿಯನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರವರ್ತಕ ಪ್ರೊ.ಜಾರ್ಜ್ ವಿಥೌಲ್ಕಾಸ್, ಡಾ.ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಹ್ಯಾನೆಮನ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಹಾನೆಮನ್ನಿಯನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗು ಶುದ್ಧ ತತ್ವಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು ,ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ, Dr.Samuel Hahnemann ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಭೂತ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ವಿಪಥಗೊಂಡಿಲ್ಲ . ಪ್ರೊ. ವಿಥೌಲ್ಕಾಸ್ ಅವರು ಗ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ’ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬರುವ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತತ್ವಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ,ಮೂಲಭೂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಬರೆದ , ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ, ಅಸಂಬದ್ಧ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗದಂತೆ ಉಳಿಸಲು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿಸಿ, ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಬಹುದು .


ಕಲ್ಪತರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವು ರೋಗಿಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ .

25 views0 comments

Comments


bottom of page